Els nostres  serveis.

El Gremi de Tarragona te una dilatada experiencia en proporcionar una amplia gama de serveis i solucions innovadores als nostres agremiats.

Tant si hola agremiarte o fer alguna consulta pots vindre a veurens a les nostres oficines, el nostre equip estará encantat de rebret.


Serveis

Oferim una amplia gama de serveis adecuades a las prioritats del teu negoci.

Asesoria Laboral y fiscal.
Asesoria Jurídica.
FormaciobSubvencionada.
Formacio privada.
Colaboracio amb entitats publiques y privades.